சனி, 12 மே, 2018

அம்மைக் கொப்புளங்கள், புண்கள் குணமாக:     மஞ்சள், வேப்பிலை இரண்டையும் சம அளவு எடுத்து அரைத்துப் பற்றுப்போட்டு வர, மூன்று தினங்களில் அம்மைக் கொப்புளங்கள், புண்கள், சேற்றுப்புண்கள் போன்றவை மறையும்.
கட்டிகள், சிறங்குகள் மறைய:
     மஞ்சளுடன் துத்தி இலையை சேர்த்தரைத்து கட்டிகள்மீது பூசி வர, அவை பழுத்து உடையும்.
கால் ஆணி குணமாக:
     மஞ்சள் ஒரு துண்டு, வசம்பு ஒரு துண்டு, மருதாணி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து விழுதாய் அரைத்து, கால் ஆணிகள்மீது தொடர்ந்து 21 நாட்கள் வரை பூசிவர, கால் ஆணிகள் அனைத்தும் மறையும்.

CONTACT:
Dr. Arun Chinniah MD(Naturopathy) Ph.D(Herbal)
(Doctarate in Human Sexulaity)

SPECIALIST IN:
Sexual Disorder, Infertility, Menstrual Disorder,
Diabetes, Arthritis, Epilepsy, Skin Diseases,
Obesity, Kidney Stones, Asthma & Piles

HEAD OFFICE:
Aadhavan Siddhashram (P) Ltd.,
No.155, 15th Sector, 94th Street,
K.K. Nagar, Chennai- 600 078.

OUR BRANCHES:
Karur - Pondicherry - Madurai - Trichy – Mumbai

For Appointment : 044-23728599

Our Consulatants Dr's 8124076667, 8124176667

What's-app groups +91.8754473577
Follow Us
Subscribe Our YouTube Channel

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக