வியாழன், 10 ஜனவரி, 2019

மாதவிடாய்வலி நீக்கும் மாங்கொட்டைப்பருப்புமாங்கொட்டைப்பருப்பு – 50 கிராம்
சுக்கு – 10 கிராம்
மிளகு – 10 கிராம்
ஒமம் – 10 கிராம்
இந்துப்பு – 10 கிராம்
பெருஞ்காயம் – 20 கிராம்
மஞ்சள் – 10 கிராம்
வாய்விளங்கம் – 10 கிராம்
பனைவெல்லம் – ¼ கிராம்
      
ஒன்று முதல் எட்டு வரை உள்ள சரக்குகளை ஒன்றாக தூள் செய்து இத்துடன் பனைவெல்லம் சேர்த்து இடித்து வைத்துக்கொள்ளவும் இதில் இரண்டு கிராம் அளவில் வலிக்கும்போது சாப்பிட சூதக வலி மறையும்.
CONTACT:
Dr. Arun Chinniah MD(Naturopathy) Ph.D(Herbal)
(Doctarate in Human Sexulaity)

SPECIALIST IN:
Sexual Disorder, Infertility, Menstrual Disorder,
Diabetes, Arthritis, Epilepsy, Skin Diseases,
Obesity, Kidney Stones, Asthma & Piles

HEAD OFFICE:
Aadhavan Siddhashram (P) Ltd.,
No.155, 15th Sector, 94th Street,
K.K. Nagar, Chennai- 600 078.

OUR BRANCHES:
Karur - Pondicherry - Madurai - Trichy – Mumbai

For Appointment : 044-23728599

Our Consulatants Dr's 8124076667, 8124176667

What's-app groups 9176176667
Follow Us
Subscribe Our YouTube Channel


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக