வெள்ளி, 26 ஏப்ரல், 2019

சரிவிகித உணவு (Balanced Diet) பற்றிய குறிப்பு     நமது உடல் நலன் பேணலை முன்னிட்டு உடம்பிற்குத் தேவையான அனைத்து சத்துக்களையும், சரிவிகித அடிப்படையில் பெறுதலே சரிவிகித உணவு (Balanced Diet) எனப்படும்.
     உடல் வளம், உடல் வளர்ச்சி, உடலாக்கம் ஆகியவற்றிற்கு உறுதுணை புரியும் உணவுகளை மூன்றாக வகைப்படுத்தலாம். அவை,

1. சக்தி அளிக்கும் உணவுகள் (Energy Foods).

2. உடலை பலப்படுத்தும் உணவுகள் (Body Building Foods).

3. உடலுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் உணவுகள் (Protective Foods).

     சக்தியளிக்கும் உணவுகளிலிருந்து கொழுப்பும், உடலைப் பலப்படுத்தும் உணவுகளிலிருந்து புரதமும், உடலைப் பாதுகாப்பதற்கு வைட்டமின்களும் பயன்படுகின்றன. சத்துக்களை நமக்குத் தேவையான அளவில் திட்டமிட்டு சேர்த்துக் கொண்டால் சீரான உடல் நலம் பெறலாம்.CONTACT:
Dr. Arun Chinniah MD(Naturopathy) Ph.D(Herbal)
(Doctarate in Human Sexulaity)

SPECIALIST IN:
Sexual Disorder, Infertility, Menstrual Disorder,
Diabetes, Arthritis, Epilepsy, Skin Diseases,
Obesity, Kidney Stones, Asthma & Piles

HEAD OFFICE:
Aadhavan Siddhashram (P) Ltd.,
No.155, 15th Sector, 94th Street,
K.K. Nagar, Chennai- 600 078.

OUR BRANCHES:
Karur - Pondicherry - Madurai - Trichy – Mumbai

For Appointment : 044-23728599

Our Consulatants Dr's 8124076667, 8124176667

What's-app groups 9176176667
Follow Us
Subscribe Our YouTube Channel


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக